BioMenü Bio Mäta Klasnatá esenciálny olej 10 ml

Skladom
Sklad:
BioMenü Bio Mäta Klasnatá esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mäta Klasnatá esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mäta Klasnatá esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mäta Klasnatá esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mäta Klasnatá esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mäta Klasnatá esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mäta Klasnatá esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mäta Klasnatá esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mäta Klasnatá esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mäta Klasnatá esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mäta Klasnatá esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mäta Klasnatá esenciálny olej 10 ml
27.05.2024
28.05.2024
29.05.2024
30.05.2024
29.05.2024
29.05.2024
Zaregistrujte sa alebo sa prihláste pre zvýhodnené ceny
8,11
Jednotková cena: 0,81 €/mililitra

Úžasná mentolová vôňa!

Poskytuje chladivý účinok na pokožku alebo vlasovú pokožku, možno použiť na starostlivosť o ústnu dutinu a kozmetické zložky, antibakteriálne


POZOR! Darčekovú kartu si objednajte samostatne! Ďalší produkt do košíka nepridávajte!

Pre esenciálny olej vyberte aj nosný olej

Ponuky balíka
Podrobnosti

Ponúka požadovaný mentolový efekt. Mätové oleje sú výborným doplnkom mnohých produktov, vrátane kozmetiky.

Mäta je podobná mäte piepornej, no okrem úžasnej arómy ponúka jej obsah mentolu úžasný chladivý efekt na pokožku či vlasovú pokožku.

Mentol je organická zlúčenina, ktorá pri aplikácii na ústa alebo pokožku vyvoláva chladivý pocit.

Bio; Vegánsky; Z prírodných materiálov; Neožiarené; Bez umelých aróm; Bez umelých farbív; Bez konzervačných látok; Bez BSE/TSE; Bez GMO; Neobsahujúce pridaný cukor

Dávkovanie, odporúčané použitie, skladovanie

Jedna dávka = pár kvapiek podľa potreby

Na aromaterapiu (silný mentol), ústnu starostlivosť, kozmetické zložky, antibakteriálne, proti nevoľnosti, proti bolesti

Riedenie na lokálne použitie (kvapky/nosný olej): dojčatá 0,3 % (1 kvapka/1 polievková lyžica), deti 1 % (1 kvapka/1 čajová lyžička), dospelí 2-4 % (3-6 kvapiek/1 čajová lyžička)

Zloženie

100% organický bylinný olej Mentha Spicata; Kozmetické alergény: eugenol ≤ 0,05 %, limonén ≤ 25,0 %; Krížová kontaminácia potravinovými alergénmi je možná: obilniny (obsahujúce lepok), lieskové orechy, sója, mlieko, orechy, zeler, horčica, sezam

Tabuľka zložiek

 Na jednotku
100 ml
Limonene≤ 25.0%
Carvone≤ 65.0%
Eugenol≤ 0.05%

Priemerné hodnoty. Pravidelne kontrolujeme naše výživové informácie.

Varovania
 • Obsahovaťd-limonén, myrcén, beta-pinén, alfa-pinén
 • PozornostNebezpečenstvo
 • H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest
 • H315Dráždi kožu
 • H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
 • H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
 • P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P301+P310PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P302+P352PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
 • P331Nevyvolávajte zvracanie.
 • P333+P313Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P362+P364Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P391Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P501Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych predpisov.
 • P264Po manipulácii starostlivo umyte ruky a exponovanú pokožku.
 • GHS07 GHS08 GHS09
  Nebezpečenstvo pre zdravie
  Vážne ohrozenie zdravia
  Nebezpečný pre životné prostredie
 • KvalitaKeďže ide o prírodný produkt, nutričné ​​vlastnosti sa môžu meniť v závislosti od podmienok prostredia a v priebehu času.
Údajov
Typ
Esenciálny olej
Najlepšie pred

mesiac/rok

 

Vzhľadom na neustály pohyb tovaru sú tieto informácie informatívne a nezodpovedáme za ich správnosť.

 

V prípade produktov s rôznymi dátumami sa najskôr predávajú tie so skorším dátumom.

03/2025
Miesto pôvodu
Brazília
Čiarový kód
5999860122692
CAS číslo

Číslo CAS je registračné číslo služby Chemical Abstracts, ktoré sa používa na identifikáciu chemických látok (chemických prvkov, zlúčenín)

84696-51-5
EINECS číslo

Číslo EINECS identifikuje chemické látky uvedené v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

283-656-2
Obsah

Je možná minimálna odchýlka

10 mililitra
Denná porcia
pár kvapiek podľa potreby
Koľko denných dávok?
nemožno určiť dávka/produkt
Šírka

os X

2,5 cm
Výška

os Y

2,5 cm
Hrúbka

os Z

7,5 cm
Cista hmotnost

Je možná minimálna odchýlka

10 g/sklo
Várható kiszállítás Magyarországra
27.05.2024
EAN číslo
K0433
Hmotnosť
46 g/sklo
Doplnkové produkty
Podobné produkty
Hodnotenia
Neexistuje žiadny názor