BioMenü Bio Rozmarín (Cineol) esenciálny olej 10 ml

Nie je na sklade
BioMenü Bio Rozmarín (Cineol) esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Rozmarín (Cineol) esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Rozmarín (Cineol) esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Rozmarín (Cineol) esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Rozmarín (Cineol) esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Rozmarín (Cineol) esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Rozmarín (Cineol) esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Rozmarín (Cineol) esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Rozmarín (Cineol) esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Rozmarín (Cineol) esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Rozmarín (Cineol) esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Rozmarín (Cineol) esenciálny olej 10 ml
N/A
Zaregistrujte sa alebo sa prihláste pre zvýhodnené ceny
7,93
Jednotková cena: 0,79 €/mililitra

Obľúbená bylinka našich predkov!

Rozmarín je celosvetovo známa bylinka v ľudovom liečiteľstve, poskytuje nádhernú vôňu a prirodzený antioxidačný účinok


POZOR! Darčekovú kartu si objednajte samostatne! Ďalší produkt do košíka nepridávajte!

Pre esenciálny olej vyberte aj nosný olej

Ponuky balíka
Podrobnosti

Táto nádherne voňajúca bylinka je obľúbenou potravinovou a kozmetickou prísadou.

Parou destilovaná zo stálezelenej aromatickej byliny.

Rozmarín je považovaný za jednu z prvých bylín používaných pri varení.

Olej ponúka nádhernú vôňu a prirodzený antioxidačný účinok.

Dobre sa mieša s inými éterickými olejmi.

Bio; Vegánsky; Z prírodných materiálov; Neožiarené; Bez umelých aróm; Bez umelých farbív; Bez konzervačných látok; Bez BSE/TSE; Bez GMO; Neobsahujúce pridaný cukor

Dávkovanie, odporúčané použitie, skladovanie

Jedna dávka = pár kvapiek podľa potreby

Na aromaterapiu (rozmarín), mentálne zameranie, pamäť, vypadávanie vlasov, zmierňuje stres, prírodný antioxidant, protizápalový

Riedenie na lokálne použitie (kvapky/nosný olej): dojčatá 0,3 % (1 kvapka/1 polievková lyžica), deti 1 % (1 kvapka/1 čajová lyžička), dospelí 2-4 % (3-6 kvapiek/1 čajová lyžička)

Zloženie

100% organický olej z listov Rosmarinus Officinalis; Kozmetické alergény: linalool ≤ 0,5 %, limonén 10,0 % – 11,0 %; Krížová kontaminácia potravinovými alergénmi je možná: obilniny (obsahujúce lepok), lieskové orechy, sója, mlieko, orechy, zeler, horčica, sezam

Varovania
 • Obsahovaťalfa-pinén, beta-pinén, karyofylén, (s)-p-mentha-1,8-dién, myrcén - nepriama prírodná nečistota, terpinolén, gáfor, eukalyptol
 • PozornostNebezpečenstvo
 • H226Horľavá kvapalina a pary
 • H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest
 • H315Dráždi kožu
 • H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
 • H371Môže spôsobiť poškodenie orgánov (pri prehltnutí)
 • H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
 • P501Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych predpisov.
 • P261Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.
 • P321Odborné ošetrenie (pozri lekárske poradenstvo na etikete).
 • P333+P313Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P362+P364Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P302+P352PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
 • P308+P311PO expozícii alebo podozrení z nej: Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P391Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P264Po manipulácii starostlivo umyte ruky a exponovanú pokožku.
 • P332+P313Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • GHS07 GHS08 GHS09 GHS02
  Nebezpečenstvo pre zdravie
  Vážne ohrozenie zdravia
  Nebezpečný pre životné prostredie
  Horľavé
 • KvalitaKeďže ide o prírodný produkt, nutričné ​​vlastnosti sa môžu meniť v závislosti od podmienok prostredia a v priebehu času.
Údajov
Typ
Esenciálny olej
Miesto pôvodu
Severná Afrika
Čiarový kód
5999860122586
CAS číslo

Číslo CAS je registračné číslo služby Chemical Abstracts, ktoré sa používa na identifikáciu chemických látok (chemických prvkov, zlúčenín)

84604-14-8 / 8000-25-7
EINECS číslo

Číslo EINECS identifikuje chemické látky uvedené v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

283-291-9
Obsah

Je možná minimálna odchýlka

10 mililitra
Denná porcia
pár kvapiek podľa potreby
Koľko denných dávok?
nemožno určiť dávka/produkt
Šírka

os X

2,5 cm
Výška

os Y

2,5 cm
Hrúbka

os Z

7,5 cm
Cista hmotnost

Je možná minimálna odchýlka

10 g/sklo
EAN číslo
K0398
Hmotnosť
46 g/sklo
Doplnkové produkty
Podobné produkty
Hodnotenia
Neexistuje žiadny názor