BioMenü Bio Mandarínka esenciálny olej 10 ml

Nie je na sklade
BioMenü Bio Mandarínka esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mandarínka esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mandarínka esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mandarínka esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mandarínka esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mandarínka esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mandarínka esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mandarínka esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mandarínka esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mandarínka esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mandarínka esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mandarínka esenciálny olej 10 ml
N/A
Zaregistrujte sa alebo sa prihláste pre zvýhodnené ceny
8,85
Jednotková cena: 0,89 €/mililitra

Darček od Mandarínov!

Môže sa použiť aj na parfumy a čistenie a tonizáciu pleti


POZOR! Darčekovú kartu si objednajte samostatne! Ďalší produkt do košíka nepridávajte!

Pre esenciálny olej vyberte aj nosný olej

Ponuky balíka
Podrobnosti

Mandarínka dostala svoje meno od čínskych predstaviteľov, pretože kedysi boli týmto ovocím tradične obdarovaní.

Mandarínky sa zbierajú vo voľnej prírode a zo šupky sa lisuje sýtooranžový (takmer červený) citrusový olej.

Najviac sa používa vo svete parfumov. Tento olej je vynikajúcou exotickou citrusovou zložkou, ktorá sa dá využiť mnohými spôsobmi.

Môže pomôcť vyčistiť mastnú pleť. Dobré na pleťové krémy, masky, ale aj na prevoňanie telových krémov. Často sa označuje aj ako tonizujúci olej.

Bio; Vegánsky; Z prírodných materiálov; Neožiarené; Bez umelých aróm; Bez umelých farbív; Bez konzervačných látok; Bez BSE/TSE; Bez GMO; Neobsahujúce pridaný cukor

Dávkovanie, odporúčané použitie, skladovanie

Jedna dávka = pár kvapiek podľa potreby

Na aromaterapiu (mandarínka), proti mastnej pleti, na tonizáciu

Riedenie na lokálne použitie (kvapky/nosný olej): dojčatá 0,3 % (1 kvapka/1 polievková lyžica), deti 1 % (1 kvapka/1 čajová lyžička), dospelí 2-4 % (3-6 kvapiek/1 čajová lyžička)

Zloženie

100% organický lisovaný olej z kôry Citrus Nobilis; Kozmetické alergény: citral ≤ 0,185 %, geraniol ≤ 0,04 %, linalool ≤ 1,0 %, citronellol ≤ 0,04 %, limonén ≤ 97,0 %; Krížová kontaminácia potravinovými alergénmi je možná: obilniny (obsahujúce lepok), lieskové orechy, sója, mlieko, orechy, zeler, horčica, sezam

Tabuľka zložiek

 Na jednotku
100 ml
Limonene≤ 97.000%
Linalool≤ 1.000%
Nootkatone≤ 0.040%
Geraniol≤ 0.040%
Citral≤ 0.185%
Citronellal≤ 0.040%
Citronellol≤ 0.040%
Perilla aldehyd≤ 0.040%

Priemerné hodnoty. Pravidelne kontrolujeme naše výživové informácie.

Varovania
 • Obsahovaťd-limonén, myrcén
 • PozornostNebezpečenstvo
 • H226Horľavá kvapalina a pary
 • H315Dráždi kožu
 • H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
 • H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest
 • H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
 • P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P241Používajte elektrické, ventilačné, osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
 • P261Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.
 • P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P301+P310PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P303+P361+P353PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou.
 • P331Nevyvolávajte zvracanie.
 • P501Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych predpisov.
 • GHS07 GHS08 GHS09 GHS02
  Nebezpečenstvo pre zdravie
  Vážne ohrozenie zdravia
  Nebezpečný pre životné prostredie
  Horľavé
 • KvalitaKeďže ide o prírodný produkt, nutričné ​​vlastnosti sa môžu meniť v závislosti od podmienok prostredia a v priebehu času.
Údajov
Typ
Esenciálny olej
Miesto pôvodu
Austrália
Čiarový kód
5999860122319
CAS číslo

Číslo CAS je registračné číslo služby Chemical Abstracts, ktoré sa používa na identifikáciu chemických látok (chemických prvkov, zlúčenín)

84929-38-4
EINECS číslo

Číslo EINECS identifikuje chemické látky uvedené v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

284-521-0
Obsah

Je možná minimálna odchýlka

10 mililitra
Denná porcia
pár kvapiek podľa potreby
Koľko denných dávok?
nemožno určiť dávka/produkt
Šírka

os X

2,5 cm
Výška

os Y

2,5 cm
Hrúbka

os Z

7,5 cm
Cista hmotnost

Je možná minimálna odchýlka

10 g/sklo
EAN číslo
K0279
Hmotnosť
46 g/sklo
Doplnkové produkty
Podobné produkty
Hodnotenia
Neexistuje žiadny názor