BioMenü Bio Borievka Bobule esenciálny olej 10 ml

Nízka skladová zásoba
BioMenü Bio Borievka Bobule esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Borievka Bobule esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Borievka Bobule esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Borievka Bobule esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Borievka Bobule esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Borievka Bobule esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Borievka Bobule esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Borievka Bobule esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Borievka Bobule esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Borievka Bobule esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Borievka Bobule esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Borievka Bobule esenciálny olej 10 ml
27.05.2024
28.05.2024
29.05.2024
30.05.2024
29.05.2024
29.05.2024
Zaregistrujte sa alebo sa prihláste pre zvýhodnené ceny
10,36
Jednotková cena: 1,04 €/mililitra

Kvapka borievky!

Obľúbený izbový osviežovač s drevitou a zároveň korenistou vôňou, je antibakteriálny a protiplesňový


POZOR! Darčekovú kartu si objednajte samostatne! Ďalší produkt do košíka nepridávajte!

Pre esenciálny olej vyberte aj nosný olej

Ponuky balíka
Podrobnosti

Parou destilovaný olej z plodov borievky, s drevitou vôňou. Vďaka príjemnej korenistej vôni borievky je obľúbená ako izbová vôňa.

Tento olej sa často mieša s inými esenciálnymi olejmi, ako je cyprus, šalvia a levanduľa.

Nachádza sa aj v prípravkoch na starostlivosť o vlasy a pleťových krémoch na ošetrenie mastnej pleti.

100% organické.

Bio; Vegánsky; Z prírodných materiálov; Neožiarené; Bez umelých aróm; Bez umelých farbív; Bez konzervačných látok; Bez BSE/TSE; Bez GMO; Neobsahujúce pridaný cukor

Dávkovanie, odporúčané použitie, skladovanie

Jedna dávka = pár kvapiek podľa potreby

Na aromaterapiu (drevité, korenisté), prípravky na starostlivosť o vlasy a mastnú/mastnú tvár, antibakteriálne, protiplesňové

Riedenie na lokálne použitie (kvapky/nosný olej): dojčatá 0,3 % (1 kvapka/1 polievková lyžica), deti 1 % (1 kvapka/1 čajová lyžička), dospelí 2-4 % (3-6 kvapiek/1 čajová lyžička)

Zloženie

100% organický ovocný olej Juniperus Communis; Kozmetické alergény: eugenol < 0,6 %, geraniol < 0,02 %, linalool < 0,03 %, limonén < 12,0 %; Krížová kontaminácia potravinovými alergénmi je možná: obilniny (obsahujúce lepok), lieskové orechy, sója, mlieko, orechy, zeler, horčica, sezam

Tabuľka zložiek

 Na jednotku
100 ml
Limonene≤ 12.000%
Linalool≤ 0.030%
Carvone≤ 0.010%
Cedrene≤ 0.010%
Eugenol≤ 0.600%
Geraniol≤ 0.020%
Furfural≤ 0.001%
Metyl eugenol≤ 0.001%

Priemerné hodnoty. Pravidelne kontrolujeme naše výživové informácie.

Varovania
 • Obsahovaťalfa-pinén, d-limonén, beta-pinén, myrcén
 • PozornostNebezpečenstvo
 • H226Horľavá kvapalina a pary
 • H302Škodlivý po požití
 • H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest
 • H315Dráždi kožu
 • H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
 • H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
 • P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P241Používajte elektrické, ventilačné, osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
 • P242Používajte neiskriace prístroje.
 • P243Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
 • P261Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.
 • P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P301+P310PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P302+P352PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
 • P331Nevyvolávajte zvracanie.
 • P333+P313Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P370+P378V prípade požiaru: na hasenie použite oxid uhličitý, suchý prášok alebo pena.
 • P391Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P501Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych predpisov.
 • P264Po manipulácii starostlivo umyte ruky a exponovanú pokožku.
 • GHS07 GHS08 GHS09 GHS02
  Nebezpečenstvo pre zdravie
  Vážne ohrozenie zdravia
  Nebezpečný pre životné prostredie
  Horľavé
 • KvalitaKeďže ide o prírodný produkt, nutričné ​​vlastnosti sa môžu meniť v závislosti od podmienok prostredia a v priebehu času.
Údajov
Typ
Esenciálny olej
Najlepšie pred

mesiac/rok

 

Vzhľadom na neustály pohyb tovaru sú tieto informácie informatívne a nezodpovedáme za ich správnosť.

 

V prípade produktov s rôznymi dátumami sa najskôr predávajú tie so skorším dátumom.

07/2024
Miesto pôvodu
Nepál
Čiarový kód
5999860122128
CAS číslo

Číslo CAS je registračné číslo služby Chemical Abstracts, ktoré sa používa na identifikáciu chemických látok (chemických prvkov, zlúčenín)

8002-68-4 / 73049-62-4 / 84603-69-0
EINECS číslo

Číslo EINECS identifikuje chemické látky uvedené v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

283-268-3
Obsah

Je možná minimálna odchýlka

10 mililitra
Denná porcia
pár kvapiek podľa potreby
Koľko denných dávok?
nemožno určiť dávka/produkt
Šírka

os X

2,5 cm
Výška

os Y

2,5 cm
Hrúbka

os Z

7,5 cm
Cista hmotnost

Je možná minimálna odchýlka

10 g/sklo
Várható kiszállítás Magyarországra
27.05.2024
EAN číslo
K0239
Hmotnosť
46 g/sklo
Doplnkové produkty
Podobné produkty
Hodnotenia
Neexistuje žiadny názor