BioMenü Bio Mäta Pieporná esenciálny olej 10 ml

Nízka skladová zásoba
BioMenü Bio Mäta Pieporná esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mäta Pieporná esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mäta Pieporná esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mäta Pieporná esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mäta Pieporná esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mäta Pieporná esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mäta Pieporná esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mäta Pieporná esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mäta Pieporná esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mäta Pieporná esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mäta Pieporná esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Mäta Pieporná esenciálny olej 10 ml
23.04.2024
24.04.2024
25.04.2024
26.04.2024
25.04.2024
25.04.2024
7,78
Jednotková cena: 0,78 €/mililitra

30-45% obsah mentolu!

Prípravok so silným obsahom mentolu a charakteristickou mätovou vôňou pre aromaterapiu, starostlivosť o ústnu dutinu a kozmetické prísady


POZOR! Darčekovú kartu si objednajte samostatne! Ďalší produkt do košíka nepridávajte!

Pre esenciálny olej vyberte aj nosný olej

Podrobnosti

Naša mäta je pestovaná a destilovaná v Indii, takže ponúkame mentolový efekt, ktorý očakávate.

Produkt so silným obsahom mentolu a charakteristickou mätovou vôňou pre parfumériu, starostlivosť o ústa a kozmetické prísady. Mätové oleje sú skvelým doplnkom viacerých prípravkov.

Mentha Piperita je drahšia mätová kvalita, s výraznou mätovou vôňou, s obsahom mentolu približne 30-45%. Mentol je organická zlúčenina, ktorá pri aplikácii na ústa alebo pokožku vyvoláva chladivý pocit.

Bio; Vegánsky; Z prírodných materiálov; Neožiarené; Bez umelých aróm; Bez umelých farbív; Bez konzervačných látok; Bez BSE/TSE; Bez GMO; Neobsahujúce pridaný cukor

Dávkovanie, odporúčané použitie, skladovanie

Jedna dávka = pár kvapiek podľa potreby

Pre aromaterapiu (silný mentol, 30-45% obsah mentolu), starostlivosť o ústnu dutinu, kozmetické zložky, zmiernenie bolesti, zmiernenie zápalu

Riedenie na lokálne použitie (kvapky/nosný olej): dojčatá 0,3 % (1 kvapka/1 polievková lyžica), deti 1 % (1 kvapka/1 čajová lyžička), dospelí 2-4 % (3-6 kvapiek/1 čajová lyžička)

Zloženie

100% organický olej Mentha Piperita; Kozmetické alergény: linalool ≤ 0,5 %, limonén < 7,0 %; Krížová kontaminácia potravinovými alergénmi je možná: obilniny (obsahujúce lepok), lieskové orechy, sója, mlieko, orechy, zeler, horčica, sezam

Tabuľka zložiek

 Na jednotku
100 ml
Limonene≤ 7.00%
Linalool≤ 0.50%
Carvone< 0.40%
Trans-2-hexenal< 0.05%

Priemerné hodnoty. Pravidelne kontrolujeme naše výživové informácie.

Varovania
 • Obsahovaťd-limonén, beta-karyofylén, alfa-pinén, beta-pinén
 • PozornostNebezpečenstvo
 • H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest
 • H315Dráždi kožu
 • H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
 • H319Spôsobuje vážne podráždenie očí
 • H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
 • P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P302+P352PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
 • P305+P351+P338PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P331Nevyvolávajte zvracanie.
 • P333+P313Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P337+P313Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P391Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P501Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych predpisov.
 • P264Po manipulácii starostlivo umyte ruky a exponovanú pokožku.
 • P272Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
 • P362+P364Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • GHS07 GHS08 GHS09
  Nebezpečenstvo pre zdravie
  Vážne ohrozenie zdravia
  Nebezpečný pre životné prostredie
 • KvalitaKeďže ide o prírodný produkt, nutričné ​​vlastnosti sa môžu meniť v závislosti od podmienok prostredia a v priebehu času.
Údajov
Typ
Esenciálny olej
Najlepšie pred

mesiac/rok

 

Vzhľadom na neustály pohyb tovaru sú tieto informácie informatívne a nezodpovedáme za ich správnosť.

 

V prípade produktov s rôznymi dátumami sa najskôr predávajú tie so skorším dátumom.

06/2025
Miesto pôvodu
India
Čiarový kód
5999860122425
CAS číslo

Číslo CAS je registračné číslo služby Chemical Abstracts, ktoré sa používa na identifikáciu chemických látok (chemických prvkov, zlúčenín)

8006-90-4 / 84082-70-2
EINECS číslo

Číslo EINECS identifikuje chemické látky uvedené v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

282-015-4
Obsah

Je možná minimálna odchýlka

10 mililitra
Denná porcia
pár kvapiek podľa potreby
Koľko denných dávok?
nemožno určiť dávka/produkt
Šírka

os X

2,500000 cm
Výška

os Y

2,500000 cm
Hrúbka

os Z

7,500000 cm
Cista hmotnost

Je možná minimálna odchýlka

10 g/sklo
Várható kiszállítás Magyarországra
23.04.2024
EAN číslo
K0348
Hmotnosť
46 g/sklo
Doplnkové produkty
Podobné produkty
Hodnotenia
Neexistuje žiadny názor